Viện Đông Nam Bộ Học - Trường Đại Học Thủ Dầu Một
TIN TỨC
http://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/chuyen-gia-ibm-tap-huan-chien-luoc-lam-chu-su-thay-doi 7/20/2017 5:16:21 PM 43
http://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/chuyen-gia-ibm-tap-huan-chien-luoc-lam-chu-su-thay-doi
Hội thảo Quốc gia “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ” 3/28/2017 11:22:55 AM 349
Ngày 28/10/2016, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ”. Với sự phối hợp tổ chức của 3 đơn vị: trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh, Viện Văn học, hội thảo đã thu hút sự tham dự của gần 300 đại biểu là những nhà nghiên cứu uy tín, nhà khoa học, giảng viên, học viên cao học đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, trường phổ thông trong cả nước.
Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước” 3/28/2017 11:21:27 AM 391
Ngày 12/12/2016, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức thành công hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”. Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu, nhà khoa học, giảng viên, học viên và sinh viên tham dự.
Hội thảo quốc gia “Bình Dương 20 năm phát triển và hội nhập (1997 – 2017)” 3/28/2017 11:20:22 AM 155
Ngày 26/12/2016, hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bình dương 20 năm phát triển và hội nhập (1997 – 2017)” đã diễn ra thành công tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Hội thảo đã thu hút các nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín trong cả nước với 81 công trình được đăng trong kỷ yếu và 30 tham luận được trình bày.